Plats: SÖDRA PARADISPAVILJONGEN.

Datum: 2003-02-23

Tid: 24.00-08.00

§1. Ordföranden öppnar mötet och önskar samtliga styrelsemedlemmar varmt välkomna.

§2. Vintern befalles att förberedda klart sitt tillbakadragandet och glöm ej att boka resa i god tid till kallare
bredgrader. Snödropparnas har redan kommit, så sätt lite fart.

§ 3. Nattfrosten befalles att börja förberedelser för sina sällsynta besök och glöm ej att kontakta vintergatans sekreterare
för vidare instruktioner.

§4. Videbuskar, var observanta på att när tjälen går ur marken så kan ni låta era mjuka videkissar
komma fram.
Blommorna är viktiga för humlorna när de vaknar.

§5. Vårtbjörkar och hasselbuskar, förberedd er, för att det snart är dags att spricka ut. Tänk på att hasselbuskarnas vackra
röda blommor också kategoriseras som vårens första tecken.

§6. Tussilagon, kom fram! Era blommor ska lysa som små solar bland alla vissna löv på marken redan i mars. I vissa ställen ska
även de ryska blåstjärnorna, Scilla, lysa med sin prakt.

§7. Talgoxar och gråsparvar,

sånglärkor, starar, tofsvipor,

koltraster och bofinkor bör snarast anmäla sig till vårkänslornas vårkonsert!

Det är nu dags för er att putsa fjädrarna, kvittra dagliga serenader för att locka till sig var sin tillkommande.

Måste naturen erinra er att det är dags att få vårkänslor?

§8. Hangrodor, så fort vattenpölar blir isfria , förberedd grodkonserten . Träna ert kväkande väl, så kommer ni att locka till
er de honor ni åtrår.

§9 Gäddor, simma in mot de översvämmade strandängarna för att delta i parningsleken.

§10 Harar, var ej hariga. Det är snart mars månad. Dags för parning. Se så, ut och jaga med er.

§11 Människoandar, er uppgift blir att få människorna att vakna ur sitt slummer och se om de är lyhörda nog att höra fåglarnas
kvitter ur naturens regelbok Paragraf 889

”Se till att de stänger för i år

den briljantbeströdda isiga dörren

för att låta vinterns vintertrötta sinne

gå till välbehövligt semester.

”Se till att de öppnar för i år

förnyelsens dörr så att vårens andetag

kan svepa in för att väcka björkens ljusgröna blad ur sitt vinterslummer.

”Se till att de, när vårens första krokus visar sig

förbereder föreplanteringar av de blomsterlökar som ligger i vinterdvala.”

”Se till att de bönder som ska plantera till vårens första potatis är
observanta så att rätt värme råder och ingen risk för
frost finns.”

§12A Övriga frågor:

Beslut rörande krigshotet.

VIKTIGT INFORMATION.

Läs noga den medföljande protokoll nr 1B.

Extra styrelsemöte väntas vilken dag som helst.

§13B. Beslut angående människornas hälsa, vårförälskelser , vårdepressioner mm, se medföljande bilaga nr 856-895

§14 Kort referat ur vinterns avskedsstal:

”Vinterns andedräkt insuper vårens strålande sol,

tackar samtliga styrelsemedlemmar för ett givande möte

och drar sig smältande tillbaka till sitt vinteride.

”Vi ses den dag när lönnarnas flammande färger

på mig kallar, susade den vintertrötta och ristade i paragrafbarken:

”om citronfjärilen är först så blir det en varm, solig och god sommar.

om nässelfjärilen är först går sommaren i regnets tecken.

§15 Nästa styrelsemöte: Valborgsmässoafton

Plats: SÖDRA PARADISPAVILJONGEN.

§16. Mötet avslutas.

Trevlig vå
r
och se till att så frö till vackra sommarminnen.

Styrelsens sekreterare vid tangentbordet

Margareth Osju