Kommunal protesterar mot att skollagskommittén föreslår att förskolan ska bli en egen skolform. Förskolebarnen ska kallas elever och enbart förskollärare ska få leda verksamheten.

Kommunal anser att kommittén glömmer att se hela barnets lärmiljö där både lek, lärande och kost ingår.

Skollagskommitténs förslag är ute på remiss fram till juni. Under denna tid kommer Kommunal att fortsätta att agera i frågan.