I forskningsprojektet ”Action” har 40 anhörigvårdare i Mark och Borås fått låna datoror och pratat med varandra och vården via bildtelefon (Nr 13/2002). De har också kunnat använda olika datorprogram om exempelvis stroke och demens samt e-post.

I en utvärdering av projektet har de flesta av anhörigvårdarna varit nöjda. De har bland annat känt sig mindre isolerade genom att kunna se den de pratar med på skärmen.

För personalen har projektet inneburit nya sätt att arbeta. Exempelvis har överrapporteringen mellan vårdinrättningarna blivit säkrare, berättar undersköterskan Fredrik Erberg.

Action-projektet är nu avslutat men kommer att finns kvar som en del av anhörigstödet i Borås och Mark. Tjugo familjer i Nötteröy i Norge kommer också att få pröva en norsk variant av Action.