Vi ställde två frågor till de 20 personerna i Kommunals förbundsledning och förbundsstyrelse. Den första frågan är om de anser att Sverige ska gå med i EMU.

Sammanlagt har åtta av de 20 inte tagit ställning ännu och två vill inte redovisa någon uppfattning. Flera hänvisar till hur det går med LO:s krav på någon form av buffert i händelse av en lågkonjunktur. Av dem som har tagit ställning är fem mer eller mindre positiva och fem mer eller mindre negativa.

Till de positiva hör andre förbundsordförande Lars-Åke Almqvist.

— Eftersom Sverige är med i EU och de flesta medlemsländerna redan är med i EMU är det långsiktigt mer positivt. Jag tror att Sverige tjänar mer på ett medlemskap, säger han.

På andra flanken finns Marianne Giheden från Skåne. Förutom att sitta i Kommunals förbundsstyrelse är hon också med i styrelsen för socialdemokrater mot EMU.

— Skälet att säga nej är att EMU är ett hot mot vår välfärd och våra löner, säger Giheden.

På vår andra fråga, hur de faktiskt kommer att rösta i folkomröstningen om införande av euro i september, är ännu fler osäkra. 15 av de 20 säger att de inte vet det än eller inte vill säga. Av dem som ändå vädrar någon åsikt är en positiv, fyra negativa.

Kommunals ordförande Ylva Thörn hör till dem som inte vill säga något. Detta eftersom förbundet har ett kongressbeslut på att man ska vara neutralt i EMU-frågan.