Normalt sett är jag väldigt normal i normala situationer bland normalt normala människor i normala sammanhang kan det kännas
ganska normalt att vara normal.

normalt var det här!!!!