Liberalfeminist

Du tycker att:

• kvinnors sämre ställning beror på att de i historien har utestängts från politik och samhällsliv.

• kvinnors underordning kan upphävas genom uppfostran, utbildning och påverkan av attityder.

• kvinnor och män är i grunden lika. Den mänskliga naturen har inget kön, det är bara fysiska skillnader.

Radikalfeminist

Du tycker att:

• kvinnors underordning beror på patriarkatet, som är den gemensamma fienden. Patriarkatet är det samhällssystem som bygger på mäns dominans över kvinnor och alla män har fördelar av att leva i ett patriarkat.

• ”det personliga är politiskt”. Det som händer i ditt privatliv är en spegelbild av samhällets syn på kvinnor.

• kvinnoförtrycket är den mest utbredda och grundläggande formen av förtryck.

• systerskap över gränser är den viktigaste källan till styrka.

Marxist/socialistisk feminist

Du tycker att:

• det inte finns något specifikt kvinnoförtryck, utan det är en del av klassförtrycket. Visserligen är alla kvinnor (även överklasskvinnor) förtryckta, men det upphör när klassamhället försvinner.

• solidariteten med din klass är viktigare än solidariteten med andra kvinnor.

Socialistisk radikalfeminist

Du tycker att:

• både klass- och kvinnoförtryck existerar, för att de ska upphöra måste man bekämpa både klassamhället och manssamhället.

• kvinnors natur formas både av hennes biologi och också av det sociala livet.

• det politiska målet är att frigöra kvinnor från de sociala relationer som förtrycker kvinnor.