”Turilas och Jäärä” är en trevlig finsk dockfilm om två påhittiga skalbaggar. Den är kort och snäll nog för att passa de allra minsta barnen.