I Halmstad ska barngrupperna i förskolor minskas rejält. Kostnaden blir cirka 70 miljoner kronor. Två exempel på det (egentligen) självklara som slås fast i LO-ekonomernas nya skatterapport: Det går inte att förbättra kvaliteten i offentliga sektorn, höja vårdlönerna och samtidigt sänka skatterna. Hela systemet behöver reformeras om ekvationen ska gå ihop.