Från Ystad i söder till Kalix i norr jobbar kommunalare enligt 3–3-schemat, eller någon snarlik variant.

I 84 av landets 290 kommuner prövas modellen på någon eller några arbetsplatser. I ytterligare 77 kommuner är det aktuellt att införa 3-3.

Även i de 21 landstingen sprider sig 3-3. I tre av landstingen finns redan
3-3-arbetsplatser, och i ytterligare tio är det aktuellt att införa modellen.

Sammanlagt jobbar uppemot 3.000 medlemmar på cirka 200 arbetsplatser runt om i landet enligt 3-3.

— Jag har anat att det var fler än jag kände till. Men att det var så här utbrett blir jag tagen av, säger uppfinnaren Sune Nygren från Lindesberg, som är mannen bakom 3-3-modellen.

För honom är 3-3 mycket mer än bara ett schema som ger friskare personal. Det handlar också om att bemanningen blir jämn. Det är lika många som jobbar vardag som helgdag. Och det, menar han, är samhället skyldigt de gamla som behöver omvårdnad.

— Varför ska äldre behöva gå ner i standard på helgen medan vi andra ska få sätta guldkant på våra helger?

I de utvärderingar som har gjorts är personalen ofta mycket nöjd med schemat. Många arbetsgivare är positiva sedan det också visat sig i utvärderingar att sjukfrånvaron sjunkit, på sina håll mycket kraftigt.

Många i enkäten är också positiva i sina kommentarer och flera nämner återhämtningen under tre dagar som den stora fördelen med schemat.

Men motståndet tycks samtidigt vara ganska utbrett. Bland de 475 sektioner, av totalt 515, som besvarat enkäten, har ett 50-tal sektioner självmant tagit upp det ökade antalet jobbhelger som ett stort problem. Eftersom man jobbar tre dagar och är ledig tre dagar, enligt ett rullande schema oavsett veckodag, berörs fler helger än i ett traditionellt schema.

— När inte samhället i övrigt är uppbyggt på 3-3 så blir det så många helger som blir förstörda när maken eller makan har ”vanlig” arbetstid, säger Anette Brattberg, vice ordförande i sektion 35 i Uddevalla.

Hon kallar till och med 3-3-modellen för en kvinnofälla.

— Det passar väl karlarna ypperligt att deras käringar är hemma tre dagar så att de kan städa och diska och sådant.

Den kritiken förstår inte Sune Nygren.

— Då har man inte höga tankar om kvinnor, säger han.

Trots skepsisen går Uddevalla-sektionen med på att pröva 3-3. Men på ett villkor: Att lika många medlemmar får testa en annan modell med motsvarande arbetstidsförkortning.

Det förekommer ett helt knippe olika varianter på 3-3-modellen. En del har gjort egna lösningar för att slippa så många helger, det kan till exempel innebära att man jobbar fyra dagar och är ledig två ibland. En del arbetsgivare har gått med på 3-3 men utan arbetstidsförkortning, vilket antingen leder till många så kallade extradagar, eller extremt långa arbetsdagar,

På ett ställe, en simhall i Halmstad, har man övergett 3-3 efter försökstidens slut. Nu funderar kommunen som bäst på att låta fler pröva.

Det är nästan bara arbetsplatser inom vård och omsorg som gått över till 3-3. Undantag finns, bland annat har två kök i landet börjat jobba så. Ett par bussektioner uppger också att försöksverksamhet är på gång. Bland annat kommer ett antal förare hos Busslink i Norrköping att få pröva.

I en annan bussektion i Östergötland har garagepersonal redan fått jobba 3-3, men bara i begränsad omfattning.

Den av Kommunals avdelningar som har flest medlemmar som jobbar 3-3 i förhållande till medlemsantalet är Jämtlands län.

Annars går det geografiskt sett ett 3-3-bälte i Mellansverige. Örebro län, med föregångaren Lindesbergs kommun, har näst flest 3-3-kommunalare relativt sett. Grannlänen Västmanland och Värmland kommer därefter.

Örebro län har också störst spridning i antal arbetsplatser, 32 arbetsplatser i länet prövar 3-3-modellen. 

I så här många kommuner…

…finns redan 3-3 systemet: 84 st 29%

…är det aktuellt att införa 3-3: 77 st 26,6%

…finns inte 3-3 och är inte aktuellt att införa: 129 st 44,4%