Nästan alla sjukhus har en strokeenhet men bara vid en fjärdedel av dessa sjukhus vårdas alla strokepatienter vid strokeenheten. På de flesta sjukhus finns dock en samordnad vårdplanering för patienter som behover rehabilitering efter stroke. Men primärvårdens personal deltar sällan i den planeringen.

I bara drygt av landets kommuner har den personal som arbetar med stroke-patienter fått fortbildning i strokevård under de senaste två åren.