Enligt arbetstidslagen ska en arbetsgivare som bryter mot bestämmelserna betala en särskild övertidsavgift till länsstyrelsen. Kommunal krävde att denna avgift skulle betalas till facket eftersom det i första hand var ett brott mot kollektivavtalet och inte arbetstidslagen.

Arbetsdomstolen gav Kommunal rätt. Inklusive ränta och rättegångskostnader får Södertörns brandförsvar betala Kommunal över 1 miljon kronor.

Domen var principiellt viktig. Kommunal har flera liknande tvister med andra arbetsgivare.