Med månen som sällskap jag vandrar

längs gator så tysta och grå

och ljudet av fotsteg som blandar

sig med motorljud då och då

Ja, inte är vi helt allena

den måne och jag som finns här

Men ändå i timmen den sena

det ut på en vandring det bär…