Lars Engqvist vill snarast ge alla över en viss ålder ett par timmars hjälp i veckan utan biståndsbedömning. Det kan exempelvis handla om städning och inköp.

— Det skulle ha en stor förebyggande betydelse plus att livskvaliteten ökar, säger Lars Engqvist.

Förslaget kommer ursprungligen från Kommunals utredningschef, Rolf Andersson. Under 2000-2001 hade Örebro i samarbete med Kommunal på försök subventionerad hemtjänst fyra timmar i månaden för alla över 80 år.

Två arbetslösa fick jobb och utvärderingen visade att hjälpen var mycket uppskattad, berättar Rolf Andersson.

Dock stötte projektet i Örebro på rättsliga problem. Regeringen ska skyndsamt utreda en ändring av lagen för att hemtjänst utan biståndsbedömning ska kunna erbjudas.

Kommunal har i flera omgångar uppvaktat såväl näringsminister som socialminister i frågan. Nu finns en motion (förslag) till riksdagen från Inger Lundberg (s), ”Hemservice för personer över 80”, som bygger på erfarenheterna från Örebro.

— Det viktiga är att det drivs fram till ett politiskt beslut. Vi kan bidra med viktig kunskap, säger Rolf Andersson.

Några detaljer kring hur reformen ska finansieras finns inte. Men Rolf Andersson hävdar att det är en billig reform. Han beräknar att cirka 3.500 vårdbiträden skulle klara att ge hjälp till äldre över 80 som ännu inte har det.

Regeringen ska också diskutera med Kommunförbundet hur man ska stimulera kommunerna att erbjuda alla äldre hembesök för att utröna vilken hjälp de behöver.

Förslagen om hemtjänst och hembesöken är inte tvingande för kommunerna.

— Det handlar om att de ska leva upp till det politiska dokumentets omfattande ambitioner, säger Lars Engqvist.