I vintras förklarade länsrätten att det inte gick att bevisa att det var hans arbete som orsakat värken. Kammarrätten har gett tillstånd för en ny prövning av ärendet.

Det är oklart när fallet kommer upp sedan Kommunal och LO TCO rättsskydd fått anstånd med sitt yttrande till rätten. Facket vill avvakta en internationell konferens i Göteborg i april som bland annat behandlar frågan om farliga ämnen vid reningsverk.