Nog är det vackert med lite snö

nog är det fint ändå

i stället för denna blöta tö

som snart kommer och knackar på

Den snö som lyser upp denna natt

så mörkret inte känns svårt

Den måne som tänds igen just för att

du kanske vill drömma dig bort…