Uppgifterna om att vårdbiträdet som var misstänkt skulle avskedas, gick att läsa i lokaltidningen innan polisen ens hade hunnit höra den misstänkta och olika vittnen.

— Det är underligt att kommunen kan veta så säkert vad som har hänt och olyckligt att en ansvarig chef sprider sin uppfattning i media. Det försvårar vårt arbete, säger Karl-Ivan Jonsson, polis i Svenstavik.

— Vittnen påverkas av sådana uttalanden, och ingen ska dömas på det här sättet, säger han.

Karl-Ivan Jonsson är klar med sin undersökning som nu har skickats till förundersökningsledaren i Sveg.

Chefen var Helén Rikardsson, och hon tycker inte att hon gjorde fel:

— Vi har nolltolerans mot alla våldsyttringar i vården, och våra arbetsrättsliga åtgärder ska inte blandas ihop med det polisen utreder.

Kommunals sektion i Berg är också mycket kritisk mot kommunens agerande. Uppgifterna om vad som verkligen hänt går isär.

— Vi krävde att de skulle dra tillbaka avskedandet och i stället omplacera vår medlem tills polisutredningen var klar, säger Ewa Groth Larsson, sektionsordförande.

Förhandlingarna med facket slutade i oenighet och tvisten går nu till central förhandling.