Det handlar om bristande utbildning av personalen samt obefintliga stickprovskontroller av matens temperatur och dåligt anpassade lokaler.

Kicki Schelin på Kommmunals sektion 2 i Uppsala ser ett möjligt samband med den alltmer pressade vardagen med för lite personal.

— Det behövs en diskussion om vilken kvalitet det är vi vill ha i äldreomsorgen och vad vi är beredda att betala. Vi tjatar jämt om att det finns för lite tid för introduktion av nyanställda, och att kvaliteten får stryka på foten när man bara räknar pengar, säger Kicki Schelin.

Kicki Schelin säger att Kommunal gärna vill ha mer utbildning av personalen. Med en alltmer slimmad organisation blir introduktionen av nyanställda ofta lidande.

Sedan ett par år tillbaka köper Uppsala kommun färdiglagade portioner som måste vara nedkylda hela vägen från fabriken till uppvärmningen i hemmet.

Annars kan farliga bakterier börja växa, och gamla drabbas av bland annat listeria.

Ett av de fel som som de två livsmedelsinspektörerna, Anna Örtelius och Yvonne Eriksson vid Miljökontoret i Uppsala, pekar på i sin rapport är att mat lämnas utanför dörren hos gamla.

Nu ska alla som arbetar i hemtjänsten få utbildning och rutinerna för hur maten förvaras och transporteras ska ses över. Det lovar chefen för äldreomsorgen i Uppsala kommun Magnus Johannesson.