Med måltidsuppehåll menas att man har rätt att äta på arbetstid eller ta en paus om arbetet medger. Måltidsuppehåll är till skillnad mot rast arbetstid. Har man rast får man lämna arbetsplatsen, vilket inte är tillåtet vid måltidsuppehåll. Det finns inga regler om hur länge man får äta.

De som arbetar natt har i regel måltidsuppehåll. Det betyder att man finns till förfogande för arbete under hela arbetstiden, även när man exempelvis äter.