För att nå fler medlemmar med information om vad facket gör för medlemmarna när det gäller försäkringsskydd projektanställdes Inger Hjärtström som försäkringsrådgivare av förbundet för en period av fyra månader.

Sedan i november har hon besökt arbetsplatser i Östergötland för att i individuella samtal och diskussioner i smågrupper berätta om de villkor som gäller. Omkring 300 medlemmar i privata och kommunala bolag har haft samtal med Inger Hjärtström.

– Att aktivt söka upp medlemmar för enskilda samtal på arbetsplatserna om försäkringar och om värdet av att vara med i facket är långt mer effektivt än att bara skicka ut skriven information, säger Inger Hjärtström.

Hon hoppas att projektet ska kunna fortsätta i någon form efter att förbundsstyrelsen utvärderat hennes insats i februari.

Inger Hjärtström tror att mörkertalet är stort för privatanställda arbetstagare som går miste om ersättning. Den som är sjuk mer än 14 dagar måste själv ansöka om ersättning från AFA.

– Man kan få 12,5 procent av sin sjukpenninggrundande inkomst från dag 15 fram till dag 360, säger Inger Hjärtström.

Det finns också försäkringar som gäller vid arbetsskada eller för efterlevande vid dödsfall.

– Det är bra att se över vilka försäkringar som ingår i det kollektivavtal som finns på din arbetsplats. Ibland kanske man vill komplettera med en egen livförsäkring, säger Inger Hjärtström.

Den som vill veta mer om vilka försäkringar som gäller på den egna arbetsplatsen kan kontakta sin sektion för mer ingående information.