Kommunalarbetaren har flera gånger skrivit om Gästgården sedan 1999. Problemen började när de anställda i september det året reagerade över hur de boende, psykiskt sjuka, behandlades av ägaren. Kommunen anmälde hemmet till länsstyrelsen och ägaren blev senare polisanmäld och fälld för ofredande av en av de boende. De anställda som berättade i Kommunalarbetaren om förhållandena tvingades säga upp sig.

Länsstyrelsen stängde hemmet, och ägaren överklagade beslutet om stängning. Frågan har nu vandrat upp till kammarrätten i Sundsvall som ska ge besked inom några veckor. Men utan att vänta på domen har nu ägaren bestämt sig för att satsa på något nytt. Huset ska fyllas med utbrända män och kvinnor, behandlingen ska bli 14 veckor lång varav fem ska förläggas till Brasilien. Två socionomer har anlitats som konsulter. Försäkringskassan och arbetsgivarna ska betala, förklarar ägaren i lokalpressen. Men hon har ännu inte fått klartecken från länsstyrelsen, som måste godkänna hemmet.

– Vi behöver några månader på oss för att ta ställning, säger Agneta Sjölander på länsstyrelsen. Kommunen, räddningstjänsten med flera ska yttra sig, och vi måste ha detaljerade uppgifter om den planerade verksamheten och den personal som ska leda den innan vi avgör om ägaren ska få tillstånd eller inte.

Maria Eriksson, facklig företrädare på Kommunals sektion i Avesta berättar att Kommunal just nu har en medlem anställd på hemmet.

– Jag vet inte hur seriösa de nya planerna är. Men allt vårt förtroende för ägaren är borta, säger hon. Om det blir en ny verksamhet som leds av andra, kommer saken i ett annat läge.