Skyddsombudet Siv Hjalmar beskriver företaget som ett skräckexempel där många timvikarier saknar trygghet.

— Det finns timvikarier som fått arbeta 58 timmar en vecka och nästan ingenting nästa. Personliga assistenter på Omtanken förvandlas till pigor som inte vågar kritisera ledningen, säger Siv Hjalmar.

Hon anser att de anställda är skrämda till tystnad av ledningen, och att arbetet i Omtanken präglas av att det inte finns några gränser för vad den personliga assistenten förväntas klara av.

Enligt Siv Hjalmar anser företaget att den anställde ska se sitt arbete som ett kall.

Men Martin Pastuhoff på företagets huvudkontor i Ludvika hävdar att man tar sitt ansvar som arbetsgivare. Och att man för en ständig dialog med de anställda om vad som kan förbättras.

Trots det har arbetsmiljöinspektionen flera gånger, 1999, 2000, och senast i december 2002 riktat allvarlig kritik mot arbetsmiljöarbetet i Omtanken.

Arbetsledare har saknat utbildning i arbetsmiljöarbete och företagsledningen har varit alltför passivt när anställda har blivit sjukskrivna. Istället för att omplacera personal har man väntat på att Försäkringskassan ska föreslå rehabilitering.

— Det finns inga arbetsuppgifter som vi kan erbjuda som inte innehåller tunga lyft, säger Martin Pastuhoff.

Men arbetsmiljöinspektör Mats Jansson håller inte med.

— Man kan inte säga så generellt, utan man måste titta från fall till fall vad som kan göras. Omtanken har också skyldighet att som arbetsgivare skriva en rehabiliteringsutredning, men det har man inte gjort, säger Mats Jansson.

Efter att Siv Hjalmar anmälde Omtanken till Arbetsmiljöinspektionen för bristande arbetsmiljöarbete har företaget fått inkomma med en skriftlig rapport.

Man lovar att arbetsledarna ska få utbildning i arbetsmiljöarbete.