Storföretag med anställda i flera EU-länder ska låta företrädare för de anställda träffas i europeiska företagsråd. Så står det i ett EU-direktiv. Personalföreträdarna ska få information från ledningen och kunna diskutera med varandra. Men än finns inga sådana råd inom Capio.

Däremot finns i Sverige ett nätverk mellan de fackliga representanterna inom Capios olika företag. Nätverket träffar koncernledningen regelbundet.

Både facket och Capioledningen nämner samma händelse när de ska ge ett exempel på lyckat koncernfackligt arbete: Några nya chefer på de Capioägda Acticas äldreboenden i Östergötland kom förra året på kant med personalen. Platschefer och sjuksköterskor sa upp sig. Den dåliga stämningen märktes ända upp till Acticaledningen, men ledningen fick bara höra den ena versionen: Att det handlade om personalproblem. Kommunal i Östergötland kontaktade ledningen, som lyssnade och agerade. De kritiserade cheferna jobbar inte längre kvar.

Kommunalarna i Capio har just nu strategin att först bygga upp ett starkt nätverk i Sverige, både för sig själva och tvärfackligt. Enbart Actica Omsorg har drygt 30 äldreboenden, utspridda över Sverige och Norge.

Kevin Thompson på S:t Görans sjukhus är facklig representant i Capios koncernstyrelse:

— Capio är stort som ett landsting, med anställda i flera länder. Men vi vill ju fortfarande skapa bra förhållanden för våra medlemmar, påverka i rätt tid. Så vi försöker, som i ett landsting, ha nätverk på alla nivåer.

Facket vill kunna jämföra vad arbetsgivaren säger till olika grupper av anställda, ge varann information och erfarenheter. Utbytet ska inte bara gälla Kommunal. Samarbetet med främst Vårdförbundet och SKTF ska ge förståelse för olika arbetsplatsers förhållanden. Men utanför Sverige går det trögt att bygga nätverk. Kontakterna med facken utomlands fungerar inte än.

— Capio ser oss som samarbetspartners, men det ställer också krav på oss. Vi måste vara pålästa om alla länder och alla bolag. Det är svårt när vi inte har några fackliga kolleger i andra länder att samtala med, säger Kevin Thompson.

— I flera länder är de Capioanställda så få att nätverk knappast blir meningsfullt. Och i England, där det finns många anställda, är nästan ingen med i facket.

Kommunals motsvarighet där, Unison, organiserar många fler yrkesgrupper, och kämpar för att få fler att gå med i facket. Än så länge har de inte tagit sig an de anställda på privata sjukhus. Marknadschefen på Florence Nightingalesjukhuset i London säger till exempel att där inte finns någon som helst facklig representation. Och Mark Thomas, som jobbar med policyfrågor på Unison, bekräftar:

— Vi har väldigt lite kontakt med Capio, eftersom deras företag i Storbritannien aldrig riktigt tillhört den offentliga sektorn.

Fackförbundet Metall har stor erfarenhet av internationella bolag. Metalls ombudsman Roger Nilsson berättar att de problem facken har i företag som Capio är vanliga. En koncern kan ha ett stort företag i ett land där företaget förhandlar med facket. I andra länder kan motparten bli personalrepresentanter utan någon som helst facklig förankring.

— Det är ett problem utifrån ett nordiskt synsätt, eftersom vi är vana vid att representationen kommer från de fackliga organisationerna.

Rosendo Gonzalez Dorrego jobbar på EU-kommissionen med arbetsrättsfrågor. Han tycker att EU-direktivet med krav på företagsråd har fungerat bra, och påpekar att ungefär 700 sådana råd har bildats.

— Men direktivet är inte perfekt. Både Europafacket och Europaparlamentet vill stärka det, bland annat genom att tydligare slå fast vad som krävs, och vad som händer om arbetet inte fungerar i ett företag.

Metalls ombudsman Roger Nilsson är ändå hoppfull:

— Jag tror att det utvecklas i positiv riktning så att de anställdas representanter får möjlighet att under ordnade former träffa företagets centrala ledning, och inte bara hänvisas till nationella platschefer utan beslutsbefogenheter.

Kanske det kan bli så inom Capio också. Capio köpte nyligen sexton franska sjukhus, och har lagt bud på danska sjukhus. Där finns åtminstone några anställda som är med i facket.