Dessutom bröt de borgerliga politikerna mot lagen som säger att kommunerna har skyldighet att ha sin budget i balans.

Väljarna gav inte de borgerliga partierna nytt förtroende i höstens val. Jag är liksom många andra glad att Stockholms läns landsting nu styrs av socialdemokraterna. Men jag är också mycket orolig för att folk kommer att bli besvikna på socialdemokraterna när de inte kommer att se förbättringar på en gång. Samtidigt är jag medveten om att det kommer att vara en svår uppgift för s-styret att få ordning på det stora budgetunderskottet som borgarna lämnat efter sig. Underskottet för mandatperioden 1999 — 2002 var sammanlagt ca 10 miljarder kronor. Enbart för 2002 räknade man med ett minus på hela 4,5 miljarder kronor. Alla tillgångar som var möjliga att sälja är sålda och därför lånade landstinget för att betala driften av sjukvården.

Orsaken till de stora underskotten var att skatten sänktes med 40 öre 1999, när den egentligen borde ha höjts. Med den politik som moderaterna bedrev i Stockholm under förra mandatperioden började de forma samhället efter sitt mönster. Skattesänkningar gav mest till de rika men samtidigt innebar det att pengarna inte räckte till för vård och omsorg. Med det stora underskottet som moderaterna har skapat kommer den skattehöjning som socialdemokraterna drev igenom efter valet inte leda till några stora förbättringar för vården och kollektivtrafiken.

Tvärtom är jag rädd att den höjning av skatten med 1,30 kronor som genomfördes inte kommer att räcka, utan man måste kanske höja avgifterna också. Väljarna kommer att bli besvikna och tycka att det inte spelar någon roll vilket parti de röstar på. Redan nu hör jag mina arbetskamrater inom vården klaga på att politiker lovar mycket innan valen men sedan håller de inte sina löften.

Det var just detta moderaterna ville när de försämrade landstingets ekonomi till den grad att deras egna revisorer inte ville ge dem ansvarsfrihet. De rika kan alltid skaffa sig privata försäkringar som ger företräde i vårdköer och garanterad tillgång till den bästa vården. De som inte har möjlighet att försäkra sig får nöja sig med helt och hållet skattefinansierad vård som på sikt kommer att få svårt att hålla kvalitén. Det system som hittills har fördelat resurser efter behov och gett mest till de sjukaste, ersätts med ett system som ger mest till dem som kan betala.

Med sin oansvariga och odemokratiska hantering av landstingets finanser har moderaterna bundit upp politiken under den här mandatperioden.

Kurd, svenska och undersköterska. Dilan Bozan arbetar på Tensta vårdcentral. När hon var tre år kom hon till Sverige.

Kommunalarbetaren nr 3 2003