Om det saknas skyddsombud på er arbetsplats kan ett annat skyddsombud göra skyddsrondering. Det finns ett huvudskyddsombud som kan hjälpa er, så ta kontakt med Kommunals sektion för att få kontakt med detta ombud.

Även om man inte har ett ”eget” skyddsombud på arbetsplatsen ska skyddsronderna genomföras.