— Detta är droppen. Nu måste de måste lyssna på oss, säger barnskötaren Ann Chrona, som är huvudskyddsombud vid skolförvaltningen i Falun.

Första januari kom lagen om tre timmars förskola för alla 4-5-åringar. I juni förra året fick arbetslösa och föräldralediga rätt att lämna sina barn i förskola.

Ann Chrona vet inte exakt hur dessa förändringar har påverkat gruppstorlekarna. Men hon har fått indikationer på att trycket har ökat. På vissa förskolor kan en grupp bestå av 22 barn.

I och med den allmänna förskolan kan det bli påfyllning av nya barn tre timmar om dagen i redan stora grupper. Faran är inte så stor just nu. Bara 74 barn i Falun stod helt utanför förskolan i december förra året. Men situationen kan snabbt förvärras.

— Innan man gör en förändring ska man göra en analys, säger Ann Chrona och hänvisar till Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Alla kommuner borde undersöka vilka konsekvenser den nya lagen får, anser Ann Chrona. Med fler barn ökar exempelvis kraven på ventilationen, bullret ökar och det blir stressigare för personalen.

Analysen skulle ha varit klar den 24 januari men arbetsgivaren har fått en extra månad på sig på grund av helgerna kring jul.

— Egentligen är konsekvensanalysen en hjälp också för arbetsgivarna så att de ser att den här förändringen blir bra, säger Ann Chrona.