Arbetsmiljöverket ålade i november 2001 Härnösands kommun att göra en konsekvensbeskrivning innan man gjorde verklighet av beslutet att ta bort två tjänster på Ugglans gruppboende i Härnösand.

Detta sedan skyddsombudet Elsie Westin hade vänt sig till Arbetsmiljöverket och bett om ett ingripande. Skyddsombud och boendechef hade olika uppfattning om personalneddragningens effekter på arbetsmiljön.

Härnösands kommun överklagade dock till regeringen och hänvisade till att det handlade om en och en halv årsarbetskraft och inte två tjänster.

Regeringen gav Arbetsmiljöverket rätt med stöd av Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Men förbudet justerades något med hänsyn till kommunens argument.

I sitt beslut skriver regeringen bland annat:
”Ofta finns det i vårdarbetet arbetsuppgifter som innebär en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall. Det är därför angeläget att minska påfrestningen på personalen så mycket som möjligt”.

Härnösands kommun tvingas vänta med att ta bort tjänster på Ugglans gruppboende. En konsekvensanalys har påbörjats med hjälp av Previa företagshälsovård.

— Jag ser detta som ett nytt fackligt vapen, säger Kommunals ombudsman Lars Fischer till Kommunal-Nytt.