De flesta lantarbetare känner sig välkomna och medlemsgruppen ökade med cirka 150 personer under 2002.

De problem som finns rör främst arbetet ute på sektionerna. De förtroendevalda har svårt att få ledigt för att jobba fackligt, samtidigt som verksamheten för de regionala skyddsombuden och ombudsmännen inte har fungerat tillfredsställande.

Dessa områden kommer nu att ses över, lovar Lennart Johansson, Lantarbetarnas sista förbundsordförande och som numera ingår i Kommunals förbundsledning och som skrivit rapporten.

Sektionerna tycker också att de fått för lite information om hur det ser ut på arbetsplatserna i de avdelningar som saknar särskilda lantombudsmän.

Johansson konstaterar dessutom att långsiktiga frågor inom närings- och miljöpolitik har fått stå tillbaka och föreslår att en utredartjänst med inriktning på jordbruk, trädgård och konsumentfrågor inrättas.