Kommunen ska kunna köpa aktier för att hjälpa ett företag att starta ett äldreboende. Eller gå in i som medlem i en ekonomisk förening med några som vill starta en friskola. Och köpa lokaler och hyra ut dem till intresserade blivande företagare.

Det föreslås i en skrivelse som kommunstyrelsekontoret i Nacka gjort på uppdrag av bland annat kommunens äldrenämnd.

Att kommunen själv skulle bygga och driva skolor och äldreboenden ses inte som ett alternativ i Nacka, som är en stark moderatkommun, öster om Stockholm.

Kommunen tillhör dem som kommit längst med checkar och kundvalssystem. Men det går trögt att få några att starta till exempel privata äldreboenden. Kundvalet är så osäkert och lönsamheten låg. En stor och etablerad privat aktör som Saltsjöbadens sjukhus med 40 platser har just backat ur.

Tidigare har Nacka bland annat stöttat friskolor genom att gå i borgen för lån eller köpa fastigheter som skolan sen fått hyra. Samtidigt har andra, kommunala skolor, lagts ned trots stora protester.

Men kommunens stöd till enskilda företag får bara vara tillfälligt — högst två år — och bara ske då det verkligen behövs, säger man i skrivelsen.

Förslaget är kontroversiellt. Inte bara den socialdemokratiska oppositionen är kritisk. Också företag i kommunen kan ha synpunkter på att konkurrensen sätts ur spel. Förslaget har ännu inte behandlats av kommunstyrelsen.