Under förra året deltog Kommunal i 22 tvister i Arbetsdomstolen, AD. De flesta fall som Kommunal har varit inblandad i har handlat om frågor som rör arbetsrätten.

Utav de 22 fallen har 16 resulterat i förlikning mellan arbetsgivaren och den anställda. Fyra av tvisterna har vunnits av den anställda och två av arbetsgivaren.

Arbetsgivarna vinner allt fler mål i AD. Under förra året har sammanlagt 138 fall kommit upp och utav de har arbetsgivaren vunnit 60. I 32 fall har det nåtts förlikning, enligt Dagens Nyheter. Det kan anses vara ett trendbrott jämfört med 1970-talet då arbetsgivaren förlorade så gott som alla mål i AD.

Juristen Kurt Junesjö på LO-Rättsskydd berättar att det kan finnas flera skäl till att arbetsgivaren vinner allt oftare i AD.

— Det kan dels handla om anställda som inte är medlemmar i facket och driver tvisten på egen hand, dels fall där facket inte vill ge sig in på konflikter som de inte tror att de kommer att vinna, säger Kurt Junesjö.

Det är svårt att vinna en tvist mot arbetsgivaren utan fackets stöd. Rättegångskostnaderna vid förlust kan hamna på så höga summor som 300 000 kronor för den enskilde.

Även de många förlikningarna som Kommunal har ingått med arbetsgivaren kan förklaras i de höga rättegångskostnaderna.

— Om arbetsgivaren kommer med ett förlikningserbjudande som är lika bra som det skulle bli i domstol tar facket till förlikningen för att slippa rättegångskostnaderna, enligt Kurt Junesjö. Vi har väldigt duktiga jurister som kan se när en förlikning är säkrare.

Till skillnad från på 1970-talet är arbetsgivarna idag bättre rustade inför tvister i Arbetsdomstolen. Arbetsgivarnas jurister har blivit mycket duktigare, enligt Kurt Junesjö.

— Att arbetsgivarna vinner oftare kan också handla om att de allmänna samhällströmningarna kan påverka. Det är inte de anställdas skördetid, säger Kurt Junesjö. Men för att göra en riktig analys av varför arbetsgivaren vinner fler mål borde en rättsvetenskaplig undersökning göras. 

Fotnot: Förlikning betyder att parterna kommer överens i godo utan att domstolen dömer.