Under de närmaste veckorna ska diskussionsunderlaget från ”Senior 2005” presenteras vid fem hearingar. Kommunal och andra berörda fackförbund hör till dem som ska få säga sitt. Senast den 1 november ska förslaget vara färdigt och redovisas för regeringen.

Diskussionsunderlaget utgår från ”fyra nycklar”:

* Riv ålderstrappan och forma flexibla livslopp

* Bryt åldersbarriärer

* Planera för aktivt åldrande

* Stärk ömsesidighet och ansvarstagande mellan generationerna

Flera av de åtta forskare som fick yttra sig om Äldreberedningens idéer var kritiska.

Agneta Stark, professor vid Linköpings universitet, påpekade att ett genomgående könsperspektiv saknas i underlaget.

Av gifta över 75 år får nio av tio hjälp av partnern. Men den mesta hjälpen är från kvinna till man. Änkor mår ofta sämre och har sämre ekonomi än änklingar.

– Det förkommer att gamla får avslag på hjälp för att det finns en frisk dotter. Söner och svärsöner är en outnyttjad sektor, sade Agneta Stark.

Mats Thorslund, professor vid Stockholms universitet, höll med:

– Det är stor skillnad i skick mellan kvinnor och män i de äldsta åldrarna, sade han.

Mats Thorslund förespråkade tillsammans med överläkaren Gunnar Akner särlösningar för de äldsta och mest vårdbehövande. En huvudman skulle underlätta.

Bäst vore att skapa seniorcentra med både slutenvård och öppenvård där de gamla även kunde få fotvård etc.

Idag kräver man att de gamla själva ska ta sig till vårdcentralen, hembesök av läkare är avskaffade.

– Hallå! Vi får räkna med 2-4 år då vi inte ens kan torka oss i
stjärten. Riv rasket! sade Mats Thorslund.

Gunnar Akner argumenterade för en huvudman inte minst för att det är svårt att utvärdera vård från flera vårdgivare.

– Vänd på ålderstrappan i stället för att riva den. Tänk om äldre fick samma vård som blivande mödrar, sade han.

Akner ansåg att en begriplig struktur av äldrevården är ett sätt att locka personal.
– Man måste se en effekt av det bistånd man ger, sade han.