Människa kan klara det mesta

i världen

men bara om kärlek finns med

på färden

I kärleken ryms det

mesta

där värme i själen är

det bästa

Kramar och smek är inte heller

fel

då det också är en viktig

del

Att ha någon att slösa kärlek

är lika viktigt som att kärlek

Alla borde faktsikt få ha det

tänk va alla bra skulle

Ensamheten är människans

fiende och hot

Där bara kärleken kan råda

bot