Anna Hedborg, generaldirektör för Riksförsäkringsverket, lanserade idén på en konferens ordnad av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle nyligen.

– Den enda rehabiliteringsmetod som visat sig ha entydigt positivt resultat är ett förändrat arbete eller ett nytt arbete, sade Anna Hedborg.

Arbetslivsminister Hans Karlsson höll med men ansåg att frågan ska hållas utanför politiken. Den borde kunna lösas av fack och arbetsgivare.

(Källa: Arbetsliv http://arbetsliv.prevent.se/)