De fem jobbar nu på det första laboratoriet inom primärvården i Sverige som ackrediterats — vilket innebär att de godkänts efter en omfattande kvalitetskontroll som myndigheten Swedac genomfört.

Elenor Johansson arbetar heltid på laboratoriet, de andra fyra varvar arbetet där med annat arbete inom äldrevården. Det är Elenor Johansson och Ylva Jansson som lagt ner mest tid i det mödosamma arbete som nu har lett till att de godkänts.

– Vi började 1997, och det är väldigt mycket dokument som ska fram, vi har beskrivit våra metoder, vår utrustning och hur vi kontrollerar vårt arbete, säger Elenor. Idag är vi mer medvetna om alla moment vi gör och hur vi gör dem. Dessutom handlar det om vår arbetsmiljö.

Det är inte ovanligt att de stora laboratorierna är ackrediterade, och då är det ofta läkare och specialister som har skött arbetet med ackrediteringen. Men här har undersköterskorna själva, med råd och stöd av andra, gjort jobbet.

– Det blir allt vanligare att man ställer krav på att laboratorier ska vara ackrediterade, kvalitetssäkrade, säger Elenor. Nu har vi nått dit, och det känns jätteroligt.

Till laboratoriet i Bomhus kommer patienter som går hos familjeläkare, patienter inom äldrevården eller från sjukhuset eller sjukhemmet. Många är glada att slippa åka lång väg för att ta prover.