Hundratusen människor har kommit till Porto Alegre i södra Brasilien. Evenemanget kallas Forum Social Mundial, Världssocialt forum, och hålls för tredje gången i år.
Ursprungligen skapades mötet som en protest mot Världsekonomiskt forum som hålls samma helg i Davos i Schweiz. Till Davos kommer världens ekonomiska elit, presidenter, ministrar och företagsledare. I Brasilien ville man visa världen en annan sida: folkets forum, folkets ansikten.

Nu är konventet så stort att det överskuggar toppmötet i den schweiziska alpbyn.

– Världssocialt forum är hoppfullt, entusiastiskt. Här planerar vi för en ny värld, ett liv efter kapitalismen, säger Noam Chomsky, amerikansk professor och en av galjonsfigurerna för den nya globala rättviserörelse som sprider sig över jordklotet.

Porto Alegre ar en slags samlingsplats för den här rörelsen. Under forumet hålls över tusen seminarier, debatter och konferenser i staden.

Det övergripande temat är den nyliberala och kapitalistiska världsordningen som råder över stora delar av världen. Mot den är alla kritiska och utifrån den kritiken samlas man under mottot ”En annan värld är möjlig”.

Mötena berör en mängd olika saker. Kamp mot världshunger. Kamp mot ett krig i Irak. Kamp mot frihandelsavtal som många menar befäster orättvisorna i världen, och gör de rika företagen ännu rikare på bekostnad av u-länderna. Och mitt i allt detta hittar vi alltså också svenska Kommunal.

– Den svenska fackföreningsrörelsen har hittills inte varit närvarande i den här globala rörelsen i tillräcklig omfattning, säger Johan Peanberg, tidigare ombudsman på Kommunal och nu generalsekreterare för KNS, Kommunalanställdas nordiska samarbete som är en sammanslutning av nordiska Kommunal-fack.

– Är inte vi här försvinner löntagarperspektivet, säger han. Vi måste öppna oss mot de sociala rörelserna, vi måste lyssna på dem aktivt för att förstå dem. För det handlar faktiskt om mänsklighetens överlevnad, oavsett om det gäller kampen mot krig i Irak eller kampen mot privatisering.

KNS har haft ett seminarium i Porto Alegre där man har presenterat den nordiska välfärdsmodellen, med dess unika egenskaper. Dit hör bland annat den starka offentliga sektorn som fört in kvinnorna på arbetsmarknaden. På seminariet deltog fackföreningsföreträdare från Sverige, Norge och Finland, däribland Kommunals internationella sekreterare Robert Janson.

– Vi ville visa vad som skett i Norden och visa att vi kämpar för vår nordiska välfärdsmodell, säger Johan Peanberg, och torkar svetten från pannan. Det är över trettio grader varmt i den brasilianska hettan.

KNS seminarium handlade också om den ekonomiska krisen som drabbade bland annat Sverige på 90-talet. Peanberg menar att de ekonomiska svårigheterna Sverige hade på 90-talet var en del av den globalisering som pågår i världen.

– Det kampen här i Porto Alegre och i världen ytterst gäller är att förändra den utvecklingen, säger han. Idag sker en globalisering på de starkas och de rikas villkor. Vi vill vända på det. Det är inte denna orättvisa värld som är vår vision. En annan värld är möjlig.

Förutom KNS har också svenska LO en delegation på fem personer på plats i Porto Alegre. Dess ledare är Ulf Edström, chef för den internationella enheten på LO.

– Vi måste få människor mer medvetna om omfattningen av förtrycket av arbetande människor över världen, säger han, där han sitter under en palm under en paus på forumet.

Ulf Edström är i första hand här för att se och lära, för att få en uppfattning av vad forumet är för någonting. Förra året deltog endast en observatör för LO, det här är den största delegationen hittills.

Men vad kan då svenska arbetare ha får nytta av att deras företrädare är här i Brasilien?
– Det internationella samarbetet blir allt viktigare för att lösa problemen också på det lokala planet, svarar Ulf Edström.

Som exempel nämner han den ökade internationella konkurrensen mellan bolagen.
– I vissa branscher flyttar ju färetagen hela tiden vidare till de länder där arbetsförhållandena är sämre och kostnaderna lägre. Det vill vi stoppa.

Ett exempel är neddragningarna på Flextronics i Sverige. LO verkar för att förhindra den här trenden, bland annat genom att försvara de internationella arbetsrättsregler, som finns genom den FN-organisation som har hand om arbetare och deras rättigheter, ILO. Ulf Edstrom sitter i styrelsen för ILO.

Ett liknande arbete bedrivs av IUL, fackföreningsinternationalen för lantarbetare där Kommunal är med. Över en miljard av världens arbetare jobbar i lantbruk och det gör det till världens vanligaste yrke.

– Många tror att det är ett trevligt och enkelt liv att bruka jorden, men så ser inte verkligheten ut, säger Sue Longley, koordinator pa IUL, när internationalen har stormöte under ett av talen i Porto Alegre.

Hon berättar att lantarbetaryrket är världens tredje farligaste och är den bransch där barnarbete är vanligast. Därför arbetar IUL med avtal med stora multinationella företag som bananbolaget Chiquita och tobaksjätten Philip Morris. Det är två företag som är kända för sina många barnarbetare.

– Vi måste skapa globala fackliga rättigheter, säger Longley och säger att det finns tre saker som är viktigast för att säkra arbetarnas rättigheter i en global ekonomi:

– Att organisera sig fackligt, att organisera sig fackligt och att organisera sig fackligt.

Men sa plötsligt stannar hela forumet upp. Folk troppar av från mötena och seminarierummet töms på folk. Det har nämligen blivit känt att Brasiliens nyvalde socialistiske president, Lula, ska tala till massorna.

Alla vill se denne Lula. Han är mannen som växte upp i fattigkvarteren, arbetade som skoputsare och sedan metallarbetare. Det var som sådan han satte igång en strejk på en av Scanias fabriker i Sao Paolo, och blev känd for massorna. Han var med om att störta diktaturen i Brasilien och blev ledare for PT, Arbetarpartiet. I höstas blev han vald till president med över 60 procent av rösterna. Han är omåttligt populär och på forumet syns hans ansikte överallt. På t-shirts, knappar, affischer. Ansiktet syns bra mycket oftare än den flagga med hammaren och skäran som var min första syn i Porto Alegre.

Lulas tal uppehåller sig mycket vid fattigdomen i landet, och att han har beslutat sig för att åka till det andra forumet, det världsekonomiska, i Davos. Många i Porto Alegre är kritiska till det, man menar att han borde hålla sig därifran i protest.

– Jag åker för att förändra vår verklighet. För att i längden kunna ge mat till de över 40 miljoner i vart land som inte har mat för dagen, säger Lula.

Han har ett styvt arbete framför sig, denne Lula. For när solen har gått ner över forumet och delegaterna sätter sig i taxibilar tillbaka till hotellen, ja då letar fortfarande gatubarnen efter mat i forumets soptunnor.