Ni minns väl? Massarresteringar, polisbrutalitet och ren vandalism kablades ut i var mans vardagsrum.

Visst fanns det en del demonstranter kom för att förstöra och bråka med polis, men de allra flesta ville delta i fredliga demonstrationer. Visst hade polisen rätt att med en viss mängd våld ingripa, speciellt i samband med kravallerna i Göteborg, men var går gränsen för de befogenheter som lagen ger?

Kommittén har gjort ett bra arbete. De förslag som fokuserats i media handlar om bepansrade fordon, maskeringsförbud samt vattenkanoner. Men också polisen har fått befogad kritik.

För i bland annat Malmö gick polisen den 21 april 2001 alldeles för långt på flera punkter.
Polislag 13, PL13, ger polisen möjlighet att tillfälligt omhänderta någon som genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna.

Av rättsäkerhetsskäl ska polisen dokumentera när den inskränker medborgarnas grundlagsfästa rättigheter. I den polisorder som gick ut i Malmö skulle de som försökte störa den fredliga demonstrationen omhändertas. Individuell prövning skulle göras, de som uppenbart inte hade med ordningsstörarna att göra och de som var under 18 år skulle omedelbart friges. Endast hälften hann dokumenteras, flera stycken fick sedan släppas utan att bli individuellt antecknade. En större mängd av dem som omhändertogs var minderåriga.

Polislag 19, PL19, ger polis möjlighet att kroppsvisitera den som omhändertas. PL19 ger också möjlighet att kroppsvisitera för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa. I Malmö gick order ut att i anslutning till sammankomster vid behov använda sig av PL19.

Vittnen talar om massvisitationer i Malmö under flera dagar. Polisens dokumentation var mycket begränsad.

I samband med omhändertagandena och visiteringarna i Malmö sammanställdes en lista på över hundra individer. Listan, som skulle förstöras tre dagar efter händelserna i Malmö, skickades i sin helhet över till polisen i Göteborg. I listan fanns det få som överhuvudtaget varit misstänkta för något brott. Senare kom denna lista att hamna i händerna på nazister. De i sin tur hängde ut alla på Internet som ”rödingar”.

Kommittén har gjort sitt. En sak står klar för mig. Det finns brister i hur information och register hanteras i samband med att grupper omhändertas och visiteras. PL13 och PL19 ger polisen stora befogenheter. Det är möjligt att tänja på dessa lagar rejält.

Men priset är för högt: En generation ungdomar som inte vågar demonstera, inte litar på polisen och som tar avstånd från samhället.

Luciano Astudilloogillar diskriminering och vill bekämpa klassamhället och orättvisorna. Han är suppleant i socialdemokraternas partistyrelse.