Idag ingår familjedaghem i samlingsbegreppen förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i skollagen. Skollagskommittén föreslår att familjedaghemmen ska försvinna från skolväsendet och inte längre betraktas som ett alternativ till förskola och fritidshem. Förslaget går ut på remiss till bland annat Kommunal i början av februari.

Kommunals ordförande Ylva Thörn är starkt kritisk till Skollagskommitténs syn på familjedaghemmens roll.

— Jag tycker att skollagskommittén har alldeles för stort fokus på lärandet. Barnen utvecklas också i familjedaghem. Som familjedaghemmen har utvecklats de senaste åren är de en bra omsorg, säger Ylva Thörn.

Under en övergångsperiod på fem år föreslås kommunerna ha möjlighet att erbjuda familjedaghem i stället för förskola om ”det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen att bereda barnet plats i förskola”.

Sådana svårigheter tycks råda redan nu. Den första januari blev kommunerna skyldiga att erbjuda alla fyra- och femåringar tre timmars gratis förskola. Enligt TT har sju av tio kommuner erbjudit de fyra- femåringar som har familjedaghem tre timmars gratis vistelse där.

Dagbarnvårdare får inte vara en nödlösning som man tar till bara för att man inte får tag på utbildade förskollärare, anser Ylva Thörn:

— Menar man att barnens behov ska styra så är det oerhört viktigt att det finns olika alternativ, säger hon.

På Kommunförbundet bekräftar Sofia Larsson att de flesta kommuner har erbjudit barn i familjedaghem att ha barnet kvar där i stället för att gå tre timmar i förskola.

— Det blir för trassligt med tre timmar här och tre där. Det handlar om att kommunerna är generösa och vill behålla sina dagmammor. Man kan heller inte begära att dagmammorna ska skjutsa barnen till förskolan, säger Sofia Larsson.

Ulla Nordenstam på Skolverket påpekar att det inte är förbjudet för kommunerna att erbjuda gratis barnomsorg i familjedaghem. Dock ska familjerna aktivt erbjudas 15 timmar i förskola.

Monika Hellgren och Helena Uotinen är dagbarnvårdare i Solna och har just nu hand om tillsammans 13 barn. De är egentligen tre som samarbetar men den tredje är långtidssjukskriven.

Två barn är fyra år och ett är fem. Inget av dem utnyttjar möjligheten till tre timmars förskola. Av de övriga barnen är sju bjöjbarn mellan 15 och 18 månader.

Dagbarnvårdarna i Solna har fått motstridiga signaler från politikerna. Å ena sidan talar man om att ”de behövs som komplement”, å andra sidan minskar man förutsättningarna för att det ska fungera. Dagbarnvårdarna har till exempel inte längre tillgång till en grupplokal. Och de måste ta allt fler barn för att verksamheten ska gå runt.

— Det är ett bra jobb men det börjar bli slitigt, säger Monika.

Hon har ändå svårt att tänka sig något annat jobb om familjedaghemmen försvinner. Hon har varit dagmamma i 34 år.

— Många vill ha familjedaghem för att det är mindre grupper och lägre ljudnivå. Alla barn orkar inte vara på dagis, säger hon.

Monika och Helena är ute minst två, tre timmar per dag oavsett vädret.

Roger, pappa till Alice, ett och ett halvt år, bor i Stockholm men valde familjedaghem i Solna bland annat för att de är ute så mycket i de fina omgivningarna.

— En del föredrar ballaste leksakerna. Jag föredrar en omvårdnad som grundar sig på engagemang, säger Roger.

Kommuner som vill kommer att kunna erbjuda familjedaghem även om lagen går igenom. Men utredarna i skollagskommittén utgår ifrån att reformerna på förskoleområdet, maxtaxan och tre timmars gratis förskola, får till följd att de som idag har sina barn i familjedaghem hellre kommer att vilja ha plats i förskola.

Avskaffandet av familjedaghemmen är en konsekvens av förslaget till en enhetlig skola som sträcker sig från småbarnsåren upp till gymnasiet. Förskolan ska vara en egen skolform med ett eget kapitel i lagen. Familjedaghemmen kommer att avhandlas i ett avsnitt för sig.

På utbildningsdepartementet vill man inte yttra sig om förslaget innan remissinstanserna har fått säga sitt. Biträdande utbildningsministern Lena Hallengren är ansvarig för förskolan. Hennes pressekreterare, Erika Ullberg, säger att ministerns inställning är att familjedaghem är ett bra komplement till förskolan.

Skollagskommittén har även utrett möjligheten att erbjuda tre timmars avgiftsbelagd förskola till hemmabarn och andra barn mellan ett och tre år som varken har förskola eller familjedaghem. Det rör sig om cirka 11 000 barn. Men man fann att det skulle bli för dyrt, det skulle kosta cirka 40 miljoner kronor. 

Familjedaghem billigare än förskola

• Cirka 9 000 dagbarnvårdare står för cirka nio procent av den kommunala förskoleverksamheten. 1997 fanns enligt Kommunal 16 289 dagbarnvårdare.

• Hösten 2001 fanns 22 723 barn 1-3 år i familjedaghem och cirka 17 000 barn
4-5 år.

• Familjedaghem är 25 000 kr billigare per barn än förskola för kommunen.

• 90 procent av alla föräldrar till barn 1-5 år i familjedaghem är nöjda.

• Heltidsförskola för alla 4-5-åringar som nu är i familjedaghem skulle öka kommunernas kostnader med 250 miljoner kronor.

• (Källa: Skollagskommitténs förslag ”Skollag för kvalitet och likvärdighet” finns på www.sou.gov.se)