Tidpunkten på året ska nog inte spela så stor roll, även om jag tror att man får ett snabbare förlopp om man sätter pluggarna under växtsäsongen. Normalt brukar man sätta dem i stubben när man fällt trädet, men det fungerar säkert lika bra i ett fullvuxet träd.
Kanske måste man då sätta någon extra plugg för att nå samma resultat. Enligt instruktionerna bör pluggarna sättas senast två dagar efter det att trädet är nedtaget. Mina erfarenheter säger dock att det också fungerar efter en till två veckor.