Det jag idag vill lyfta fram och ära,

är personer i omgivningen som oss mycket kan lära.

Ingen fredspristagare där priserna är ”stora som hus”

nej, det är människor som på olika sätt sprider ljus.

Insatserna kan vara småa, men de är ändå så stora,

många är de som till hjältar jag vill kora!

Det kan handla om att hjälpa och stötta andra,

kanske handla, skotta snö, ja bara ta hand om varandra.

Inte minst att bara själv överleva trots motgång,

fastän att vägen tillbaka kan vara oerhört lång.

Att ge av sej själv, sin tid eller sin hand,

det knyter långa, varma osynliga band

Så är du en hjälte i vardagen grå?

Då ska du av mej en varm eloge få!

Sug åt dej av äran, sträck på dej, var mallig ett tag,

kanske du orkar vara hjälte ytterligare en dag.

Till andra som inte alls känner igen sej,

tänk efter! En dag kanske någon är hjälte för dej…