Om din chef har sagt nej till semesterdag måste han eller hon motivera det. Ett skäl kan vara att verksamheten inte medger att du tar semester, till exempel att det inte finns någon vikarie.