När verksamheten har kommit igång ska de göra såväl anmälda som oanmälda besök i landets hemtjänst och äldreboenden. En del av pengarna går till Socialstyrelsens tillsyn men större delen går till länsstyrelserna som just nu håller på att anställa dessa nya skyddsombud.