I förra numret berättade vi om att gratis busskort till alla skolelever vållat kaos i Eskilstunas bussar. I Kristinehamn införde kommunen nolltaxa i busstrafiken i juli 1997, och avskaffade den våren 2002. Utvärderingen visar att resandet fördubblades i stadstrafiken, och ökade med 8 procent på landsorten.

Men här var det alla sorts resenärer som ökade, inte bara skolbarn. Inte minst var det män som valde buss i stället för bil till jobbet. En del turer fick dubbleras, och kommunen som redan betalade tre fjärdedelar av trafiken via skatten, kostade på ytterligare ca 2 miljoner kr om året för att få nolltaxa. 2002 avskaffades nolltaxan av kommunalekonomiska skäl, nu kostar ett månadskort för en vuxen 300 kr.

— Det positiva var att vi slapp hanteringen med pengar och kort, säger Mats Nilsson, förare i Kristinehamn. Men man fick sämre kontakt med passagerarna, vi förare blev osynliga. Ibland är det så att det som är gratis inte uppskattas efter förtjänst.

I Ockelbo är det nolltaxa för alla på vissa linjer mellan kl 7 och 17 vardagar. Det är speciella turer anpassade för skolbarnen, och merparten av resenärerna är just skolbarn. Men även äldre använder bussen som ett alternativ till färdtjänst.

I Eslöv får pensionärerna åka gratis i stadstrafiken sen våren 1999. Nu utgör pensionärer och färdtjänstberättigade ungefär en fjärdedel av resenärerna som har nästan tredubblats sen mitten av 1990-talet. Fler äldre åker korta sträckor, och det tar lite tid. Å andra sidan har de kort och inte pengar, det spar tid för bussförarna.