Hur ser det ut när vi strejkar i Sverige?

— Det har visat sig att vild strejk är ett effektivt vapen i mäns händer — men inte i kvinnors. Männen har strejkat i högre grad än kvinnorna, och det gäller både lagliga och vilda strejker. Många av de vilda strejkerna har varit inom exportindustrin och männen har tjänat på dem. Men när kvinnor gått ut i vilda strejker (som på 1970- och 1980-talen) har det däremot gått väldigt illa. Så illa att de har blivit avskedade och uppsagda.

Varför är det så?

— Vi vet att skillnaden har med kön att göra, plus att det också handlar om att män och kvinnor arbetar på skilda arbetsmarknader. De vilt strejkande kvinnorna har varit städerskor eller sömmerskor och haft mindre möjligheter gentemot arbetsgivarna. De anses helt enkelt mer utbytbara och har kunnat sägas upp eller avskedas. Kvinnorna har inte heller haft samma stöd utifrån som männen, och det är en viktig faktor. Det handlar ju ofta om solidaritet mellan olika grupper.

Men vilka medel har då kvinnorna använt sig av för att få bättre villkor?

— Ett medel har varit att hota att säga upp sig, massuppsägningar. Det är i princip samma vapen som strejk, och användes som det tidigare eftersom strejkrätten inom offentlig sektor inte blev tillåten förrän 1965. Men det var ett riskabelt sätt att föra fram sitt budskap.

Vad tycker du om att Kommunal nu har sagt upp sitt löneavtal i förtid?

— Det är oerhört intressant. Jag tycker att man kan se en form av brytpunkt under 1990-talet. Då började de kvinnodominerade fackförbunden agera mer kollektivt, vilket är ett klassiskt sätt att sätta press på arbetsgivaren. Dessutom började man åberopa jämställdhetslagen. Det nya var också att det fanns med ett individuellt inslag i argumenten om att ”vi är kompetenta”. Man använde en kollektiv metod tillsammans med individuella argument. Kvinnorna är inte lika lojala som de varit tidigare. Idag nöjer de sig inte — de kräver mer.

Susanne Fransson är jurist och lektor vid högskolan i Trollhättan/Uddevalla. I forskningsprojektet deltar också historikern Christer Thörnqvist.