Det finns flera faktorer till invandrarnas utsatta situation i arbetsmarknaden. En anledning är att invandrare oftare har tidsbegränsade anställningar jämfört med inrikes födda. Dessutom arbetar invandrare i större utsträckning med arbetsuppgifter som det görs nedskärningar på. Detta enligt Integrationsverkets rapport ”Arbetslagarna i praktiken — Hur drabbar nedskärningarna de invandrade?”. I rapporten redovisas intervjuer med arbetsgivare och fackliga representanter på 20 arbetsplatser med totalt närmare 4.000 anställda.

Catharina Calleman från Umeå universitet har gjort undersökningen för Integrationsverkets räkning.

Enligt Catharina Callemans forskning slår Lagen om Anställningsskydd (LAS) och regeln om ”sist in först ut” ofta negativt mot invandrare.

— Invandrare arbetar ofta på arbetsplatser med låg status och okvalificerade arbetsuppgifter. På dessa arbetsplatser är det vanligt att man går strikt efter ålder och anställningstid, säger Calleman. Eftersom invandrare är de sista anställda får de gå först.

Integrationsverket kritiserar också arbetsmarkanden för att använda invandrare som extraresurs som man lätt gör sig av med av med vid ekonomisk nedgång.

Men det finns alternativ menar Integrationsverket. På de arbetsplatser där arbetsgivaren tittar på yrkesskicklighet är det till invandrarnas fördel, där behåller fler invandrare jobbet. Arbetsgivare ska enligt lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering arbeta aktivt för mångfald på arbetsplatsen. Men mångfaldsarbetet lyser med sin frånvaro på de undersökta arbetsplatserna och engagerar sällan facket enligt rapporten.

De arbetsplatser Catharina Calleman har undersökt finns inom branscher där uppsägningarna varit många under de senaste åren. Något som inte har drabbat kommunalare. Men arbetsmarkanden i övrigt ser likadan ut för de invandrade kommunalarna.

— Anställningsvillkoren skiljer sig inte för invandrare i Kommunal än i de andra fackförbunden. Integrationsverkets rapport speglar villkoren många kommunalare arbetar under, säger Åke Lundström som arbetar med integrationsfrågor på Kommunal.

— Vi har en mångfaldsplan som har antagits i kongressen 2001 och mångfaldsarbetet har påbörjats runtom i landet. De förtroendevalda utbildar sig med fokus på arbetsrätten och hur vi ska motarbeta diskriminering.