Idén att vårdpersonal ska hoppa in på bondgårdarna kommer från arbetsförmedlingen på Öland. När dess chef Sylvia Råberg hade besök av en veterinär som pratade om att ”vårda” kossorna fick Sylvia en snilleblixt — här fanns möjlighet till jobb för deltidsarbetslös vårdpersonal.

— Vi som bor i glesbygd måste hitta nya lösningar för att överleva. Jordbruket saknar arbetskraft inom mjölkproduktionen samtidigt som vårdsektorn har många deltidstjänster. Det gäller att ta vara på dem som finns, säger Sylvia Råberg.

Den första reaktionen var förvåning, men nu är såväl vårdpersonalen som arbetsgivarna med på noterna. De som är intresserade ska få en lantbruksutbildning, och det finns också möjlighet till ”pröva-på-dagar” för dem som är tveksamma.

— Jag har bara mött positiva reaktioner från arbetsgivarna, kommunen, de fackliga organisationerna och vårdpersonalen. Just nu kartlägger vi behovet för varje enskild deltidsarbetslös, säger Sylvia Råberg.

Utbildningen ska innehålla teori och praktik och pågå parallellt med vårdpersonalens deltidsarbete under drygt 12 veckor. På arbetsförmedlingen hoppas man att utbildningen ska komma igång under de första månaderna 2003. Sedan är det bara att varva en veckas mjölkning med en veckas vårdande.

— Det ligger en enorm vinst i att kunna få jobb på hemmaplan — att slippa resa dit jobben finns, menar Sylvia Råberg.

Inom en tioårsperiod räknar man med att det behövs ett hundratal personer inom mjölkproduktionen på Öland.