Målet är att utbilda sammanlagt 300 undersköterskor under de kommande tre åren. Arbetsförmedlingen erbjuder undersköterskeutbildningen till alla som vill arbeta inom vården och är inskrivna som arbetslösa hos arbetsförmedlingen i Lund och dess grannkommuner.