Så ensamma, vi livets väg vandra.

Trotts uppmuntran och kärlek från

andra.

I strålkastarljusets skeen, de blir

så tydliga, våra rädda och vaksamma

ben.

En tröst att finna; vi är alla aktörer

på samma scen.