Växer snabbt. Medirest ingår i Compass. Ända fram till 1992 var Compass i första hand ett brittiskt företag. Mindre än en procent av verksamheten härrörde från marknader utomlands. Sedan började företaget snabbt köpa upp andra företag, bland annat SAS verksamhet inom catering. Nu finns företaget i över 90 länder. Huvudkontoret ligger i London. 1997 hade Compass över 130.000 medarbetare, idag 360.000.

Motsägelsefullt. De anställdas ombud i det europeiska koncernrådet tycker att Compass handlar motsägelsefullt: Dels ägnar sig företaget åt att konkurrera om anbuden som pressas så hårt att löne-och arbetsvillkor undergrävs. Dels siktar företaget på omdömet ”favoritarbetsgivare”.

Många olika kök. Compass har restaurang- och köksverksamhet på så skilda arbetsplatser som sjukhus, flygplatser, oljeplattformar, militäranläggningar och europeiska parlamentet i Strasbourg.

Ledare hyllas. Styrelseordförande är Francis Mackay. Han blev nyligen hedersdoktor vid Oxford Brookes universitetet i Storbritannien där han hyllas som en av världens mest framgångsrika företagsledare.