Jag tycker att ni omedelbart ska ta kontakt med ert skyddsombud. Det ni beskriver handlar om er arbetsmiljö och ni behöver hjälp. Ni kan också kontakta företagshälsovården, eftersom jag förstår att ni inte mår så bra med den situation ni beskriver.

På er fråga om det går att omplacera en chef är svaret ja. Det är klart att det går. Det finns dock ingen lag som förbjuder släktskap på jobbet. Men arbetsgivare kan ha olika policy för dessa frågor. Kolla med ert lokala fack vad som gäller hos er.