De många 2003-projekten satte i gång ett förändringsarbete på flera håll i landets kommuner. Goda idéer har minskat arbetslösheten, ökat arbetsglädjen och satt kommunalarnas arbetsvillkor på den politiska kartan. Men mycket återstår att göra.

Kommunal bestämmer inte ensamma över hur arbetsmarknaden ska fungera, hur pengarna ska användas och arbetet organiseras. Så visst går fortfarande kommunalare arbetslösa. Och välfärdstjänster åt alla som behöver det är alltjämt en önskedröm, en utopi.

Utmaningar saknas med andra ord inte inför 2003.

För kommunalarna är anställningstrygghet, löner och jämställdhet de tre viktigaste frågorna facket ska jobba med. Skydd mot inkomstförlust och arbetsmiljön kommer på fjärde och femte plats, enligt en ny LO-undersökning. I klartext betyder detta bland annat:

1. Deltidsarbete och timanställningar måste bli undantag i stället för regel. En färsk undersökning från LO-distriktet i Västsverige visar att tre av fyra deltidare i de västsvenska kommunerna är med i Kommunal. I hela 17 västsvenska kommuner var över 70 procent av kommunalarna deltidsanställda år 2001! Deltidsarbete är både köns- och klassbundet, konstaterar rapportförfattaren Christer Ahlén. Till detta kommer ”frivillig deltid” som breder ut sig och riskerar att urholka regeringsmålet om heltid som huvudregel. Siffror från 2002 visar minskad deltidsarbetslöshet. Men det finns all anledning att instämma i LO-distriktets varning: Tas inte krafttag riskerar sysselsättningsgrader och anställningsformer att för lång tid framåt förbli en klass- och kvinnofälla. Arbetstider och kvinnokamp hänger ihop.

2. Lönerna måste upp och kvinnolönerna bort. Båda målen finns med i Kommunals pågående avtalsrörelse. Kvinnor i Kommunal ska tjäna lika mycket som män i industrin, inte 2.700 kronor mindre som idag! Är individuella löner en väg att nå målet? Kommunals lönepolitiska utredning kommer att ge svar. Löner och kvinnokamp hänger ihop.

3. Sjukskrivningarna måste ner och antalet arbetade timmar upp. Offentliganställda kvinnor är den vanligaste gruppen långtidssjuka. Vi behöver fler som jobbar, inte färre, om pensionerna,
a-kassan och sjukförsäkringen ska kunna behållas. Hälsa, arbetsmiljö, fördelning och facklig kamp hänger ihop.

4. Organisationsgraden är A och O. Fortfarande är 91 procent av kommunalarna med i facket. Det är siffror som inga andra länder slår. Men ungdomarna är tveksamma och allt fler står utanför. Facklig styrka handlar om att vara många tillsammans. Men också om att bli tillräckligt överens om vad man ska göra och bestämma vem som är fiende och vem som är vän. Enighet och inflytande hänger ihop.