På en skala som mäter de anställdas ”nöjdhet” har vårdanställda värdet 61/100, att jämföra med den nöjdaste yrkeskåren, bygggnadsarbetarna, som har 65/100.

Undersökningen visar också att offentliganställda är lika nöjda och engagerade i sina arbeten som privatanställda. Tidningen Du & Jobbet, som redovisar siffrorna, påpekar att privatisering alltså inte är någon självklar väg till mer engagerad personal, vilket ofta påstås i debatten. 2600 anställda har svarat i undersökningen.